Formacija Grom-Ptice

Uvod

Ono što sledi je letimični pogled na strategijski model Kalika Vojne Partije, Formaciju Grom-ptice. Ovaj model je radni dizajn za ratničku klasu da bude pregrupisana širom planete od Novembra 2014-te pa na dalje. Njeni članovi su volonteri različitog porekla, zemalja, etniciteta i jezika. Oni se odriču svih religija i veroispovesti da bi se angažovali u Gajanskoj Tantri, vođeni i štićeni od natprirodnih sila boginje šoka Kali. Ova jedinstvena grupa ratnika otelovljuje i izvršava srdžbu same zemlje, gnev planetarne životinjske majke.

Kali Ma kaže: “Ili ste partija moje natprirodne magije, ili ste otpad, šut.”

Termini

Kalika znači “od ili pripadajući Kali”. Imena bandi označavaju posebne infernalne, paklene moći Gaje, “dakiniji”, “mahavidje”, natprirodne veštice koje nadgledaju akcije Partije. Većinom izvedena iz klasičnog sanskrtskog predanja, ova imena se mogu razlikovati u zavisnosti ko ih koristi. Neki dakiniji imaju imena iz nekoliko kultura, i takođe mogu imati nadimke ili imena kućnih ljubimaca. Gajini dakiniji nikada ne izjavljuju svoja imena, već ta imena stiču pošto ih ljudi identifikuju tako što sudeluju sa njima, dakinijima. Gajini dakiniji se tesno podudaraju sa keltskim vilama, haićanskim vudu loa-ma, hindu devama itd. Sve su ovo terestrijalne ženske moći koje simultano rade u dubinama zemlje, neba i ljudske psihe. SC ukazuje na izvor numeričkog niza ovih sila: Shakti Cluster/Šakti Klaster/. Kao “transformersi” (robotičke akcione figure koje menjaju oblik, viđene u video igrama i prodavane kao igračke), Formacija Grom-ptice je transformacija Šakti Klastera sa 18 netaknutih komponenti, ali aranžiranih na drugačiji način, dinamički rekonfigurisanih. Oko Grom-ptice je broj 18.

Rangovi i Bande

Svaka linija angažovanja, definišući jedan rang, predstavlja skup operacija bitnih za pokretačke sile cele Partije: zamislite različite delove tela jednog orla, ali kako rade zajedno dok orao leti, sleće i napada svoj plen. Ne postoji hijerarhija u Formaciji Grom-ptice, kao što je nema u telesnim funkcijama veličanstvenog raptora, ptice grabljivice kao što je orao. Sve bande su lateralno postrojene, funkcionalne na određene načine i podjednako važne za strategije, taktike i operacije Partije. Hindu Tantra daje naziv kula ili kaula ovim bandama. Kula znači “zadnjica, karlica”, ali takođe i “klan, tantrička porodična grupa”. Mahanirvana Tantra kaže da je na kraju Kali Juge vrhovna magija oslobođenja poznata i ekskluzivno izvođena od strane ovih bandi, čiji članovi su nazivani “kaulas”, COW-luhs. U žargonu, obožavaoci Kali mogu biti nazvani kravolisci, tantrike dupelisci. Metaforički prikaz Velike Majke kao krave, aludira na specifično mistično iskustvo: sposobnost da se čuje zvuk žive planete, uzdižuće iz zemlje duboko ječanje, koje izuzetno podseća na mukanje krave. Od Novembra 2014-te, pa na dalje, ovaj zvuk postaje čujan za mnoge ljude širom sveta, ukoliko imaju prirodno okruženje koje obezbeđuje dovoljno tišine da ga detektuju.

Oružja i Zadatci

Svaka banda ima svoja oružja, zadatke i mete. Oružja uključuju taktike i alate gerilskog ratovanja, intelektualne definicije kao što je kontra-nasilje, mimove, slogane, oznake činova, simbole itd, isto kao i umetničke, literarne, muzičke, filmske i pozorišne veštine svake zamislive vrste. Oružja takođe uključuju i paranormalne sposobnosti, kao što su telepercepcija ili daljinsko posmatranje (remote viewing) i telepatija, bilokacija, magijske tehnike, erotski rituali, bajanja, mudre i tantričke čini uključujući smrtonosni udar ili ubistveni čin. Bande se specijalizuju za preduzimanje određenih zadataka: na primer da unište hipnotičke efekte reklamiranja, napadnu GMO proizvodnju, sruše institucijalizovanu pedofiliju.

Mete

Sa definisanim zadatcima, određene mete se pojavljuju na vidiku Partije: bankari, trgovci novcem, glave korporacija, advokati koji brane počinioce nedela, pedofili, teokrate, propagandisti koji podstiču na rasne ratove, ideolozi religija, medijsko prikriveno reklamiranje i mnogi drugi. Ne postoji nedostatak meta! Kalika ratnici odlučuju na individualnoj bazi ili u konsultacijama sa drugim ratnicima, da li metu treba terminisati ili samo neutralizovati. Pokazivanje pretnje metama je jedna od naj dragocenijih taktika KVP, da se njome rukuje sa nenadmašnom veštinom. “Ne činite pretnju koju ne možete ostvariti” je strogo pravilo među Kalika ratnicima.

Kontra-Terorizam

Poznavanje onog što je živo može samo po sebi rasterati užas.

Wilhelm Reich, Funkcija orgazma

KVP je kontra-teroristička elitna udarna snaga koja koristi šamansku magiju i druga oružja da napada sve aspekte društvenog zla. Kalika ratnici prikazuju sadašnji terorizam na planeti njegovim početnim istorijskim izvorom u religiji (“Z” faktor) i njegovim tekućom pojavom, nalik na hidru, u korporativnoj politici Države. Kalika ratnici stoje protiv mnogih laži, počevši sa majkom svih laži modernog sveta: “Država štiti ljude protiv terorizma.” Oni delaju direktno na osnovu brutalne istine koja više ne može biti sakrivena: Država je primarni izvor terorizma protiv svih ljudi sveta. Kontriranje terorizmu zahteva napad protiv Države. To znači čeono napadanje i smaknuće “autoriteta”.

Juda reče: “Pogledaj, autoriteti (arhoni) borave iznad nas, tako su oni ti koji će vladati nad nama.”

Majstor odgovori: “Ti si taj koji će vladati nad njima, ali samo kad oslobodiš svet od zavisti, kad preuzmete na svoje umove božansku svetlost i ujedinite se u svetoj ljubavi (u svadbenoj komori).”

Nag Hammadi Codices, III.V, 49-50

Da proteraju krajnji teror sa zemlje, Kalika ratnici se vežu za ono što je najviše živo, sam izvor svog života kakvog znamo, za samu zemlju. U objavljivanju rata psihopatama i neprijateljima života, Kalika Vojna Partija takođe objavljuje kraj široko rasprostranjenoj, negovanoj iluziji: “Zemlja je bina na kojoj se odvija istorija.” Oni objavljuju da zemlja nije bina, nije samo pasivna pozadina za ljudsku aktivnost. Oni prate instrukciju sofijanskog narativa: istorija je samo san zemlje, noćna mora iz koje se planetarna životinjska majka, Gaja-Sofaja, sada počinje buditi. Ona se budi u lucidnom snu i traži one koji žele da se upoznaju sa njom “lično”. Neviđena snaga tog događaja buđenja sada doseže ljudska srca, kao neodoljivo pojačavanje muzike koje vas gane u pokret i suze. Sofajina lepota se sada probija u ljudski um kao cunami. Na vrhu tog talasa jaše Kalika Vojna Partija.

17 Bandi u 5 Rangova

18 Oko Grom-ptice

Kalki/Kali avatar: “Rigdun Labro” - Gaja-Sofajina Tulpa

Glava svih rangova – vodeća pozicija

 • Sofajina Korekcija, obelodanjenje Eonskog eksperimenta na zemlji, božansko vođstvo kroz interaktivnu magiju sa zemljom, Terma Gajinog Buđenja, gnostičko buđenje, Gajansko eko-čarobnjaštvo, Planetarna Tantra, Kala Tantra, oslobođenje od obmana, terora i ropstva, sigurnost za sve što živi, seksualno-erotsko prosvetljenje, natprirodna magija u akciji, tantrički animizam oslobođen religioznih i naučnih dogmi, društvena regeneracija

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rang Prvi

vrat i ramena

 • frontalni napad na sisteme verovanja, kontrolu uma, sve religije

1 Mahakali

takođe poznata kao Kali Ma, Durga, Ambika, Makara, 1001 ime…

muški ratnici sa ženskim šegrtima (*)

 • Zaduženi da sruše sve religije (Judaizam, Hrišćanstvo, Islam, Budizam, Hinduizam) i strukture patrijarhalne muške dominacije. Demonstriraju korišćenje morbida, muške pohote za ubijanjem.

9 Matangi

takođe poznata kao Erzulie Dantor (haićanski vudu), Žena Beli Bufalo (Lakota)...

ženski ratnici sa muškim šegrtima (*)

 • Zaduženi da podučavaju obrede prelaska (pubertet, brak), umetnosti varanja, razotkrivanju i rušenju sumnjivih puteva duhovnosti, posebno bežanje od stvarnosti i narcisizam nju ejdža. Ciljaju na gurue nju ejdža, sve aspekte kulturnog marksizma. Posvećeni podučavanju rituala vizionarske potrage (vision quest) na planetarnom nivou i dokazivanju njegove jedinstvene vrednosti i perspektive.

13 Kurukula

takođe poznata i kao Atena (strelac), Luda Marlena, Svič Bič (Engl.), Keredvin (Kelti),

muškarci i žene u trijadama (*)

 • Zaduženi za kršenje svih tabua, gerilsko ratovanje protiv glamura i reklamiranja, probijanje kroz represivne kulturne norme, napadaju konformizam, koristeći obešenjaštvo, ismevanje i satiru da diskredituju autoritete kulture.

NAPOMENA: Posebni protokuli koji se tiču seksualnog ponašanja i pola primenjuju se na prve tri bande, kao što je objašnjeno (*). Vidite više u Protokulima. U drugim bandama žene i muškarci se mešaju slobodno i nasumično.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rang Drugi

potisak krila, gornji deo tela

 • podrška, pojačanje, napad na infrastrukture zla i obmana

12 Tantra Majka

poznata i kao Važrajogini, Dorže Fagmo, Dijamantska Krmača, Mis Pigi

 • Zaduženi da podučavaju oslobađanje od pretvaranja i inicijaciju “krune od pet lobanja”. Ciljaju tajnovitost na svim nivoima, napadaju individualnu i institucionalnu pedofiliju (pedositizm).

6 Bajravi

poznata i kao Sekmet, Simhamuki (sa glavom lava), Balam (crni jaguar), Išbalanke (Ixbalanque, Actek)

 • Zaduženi u paralelnoj borbi protiv tajnovitosti u svim oblicima i razotkrivanju i eliminisanju psihopata na pozicijama moći i uticaja, smrtonosni udar na ratne kriminalce, trgovce oružjem, liferante ratne industrije.

Primarno oužje terminacije u KVP je Kalika smrtonosni udar, ritualni metod ubistva na daljinu, OFA “u odsustvu fizičkog agenta”. Koristeći ovaj ritual, Kalika napada bez ikakvog fizičkog kontakta sa metom, bez posrednika i bez oružja kao što je pištolj, nož, eksploziv itd. Upotreba smrtonosnog udara je obavezna za pet bandi u prva dva ranga, a po izboru za sve ostale bande. Svako u Partiji ga može koristiti, ali usled prirode neprijatelja, ovih pet frontalnih bandi ga moraju koristiti da bi postigli i izvršili svoje zadatke i eliminisali mete. Drugi pripadnici Partije koji odustanu od ove prakse mogu učestvovati bez uzimanja života, koristeći forme mirne agresije kao što su sabotaža, otpadništvo, napadi na laži, rušenje društvenih planova prevare i podele i tako dalje.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rang Treći

gornji torzo i gornji deo krila

 • ujedinjenje, unutrašnja snaga, balans snaga, etika i estetika

15 Visvamata

takođe poznata kao Jugen (japanska “dragocena milost”), Dike, Temis (Grčka), Rita (Hindu), Kuan Jin, Raznobojna Majka

 • Zaduženi za čuvanje i širenje narativa sofijanskih Misterija, stavljanja veta na ulazak u partiju, Gajinu etiku, pitanja unutar partije. Ciljanje na legalni sistem, objavljivanje korektnog shvatanja “običajnog prava” (ugovorno pravo).

4 Budevi

poznata i kao Buvanešvari, mnoge varijante “Majke zemlje”, Lakšmi (Hindu)

 • Zaduženi za borbu protiv neprijatelja životne sredine i promovisanja ekologije, estetike, materijalne magije sa četiri elementa itd. Osiguravauju bezbedno okruženje za ratnička okupljanja i zasedanja.

5 Mirita

poznata i kao Činamasta (dakini koji sebi odrubljuje glavu), Kandali, Vruće pantalonice

 • Zaduženi da čuvaju i reaktiviraju drevne sisteme sezonskog tempiranja vremena, arhaične kalendare, megalitske lokalitete, podučavaju Zakon Provodljivosti i druge nauke srodne Gajinoj biofizici. Popularišu rad Vilhelma Rajha, orgonostiku, meta su im lažne i prividne tvrdnje i nepoštene prirodne nauke.

11 Svon Deva

takođe poznata kao Svon Devi, Nairatmja (Budizam), Čuvar-priče

 • Imaju jedinstveno zaduženje da očuvaju, zaštite i propagiraju narativ sofijanskih Misterija i velikih srodnih narativa (majstorskih zapleta) kao što je Važrajana Romansa. Nadgledaju kinematografske projekte koji potiču iz Planetarne Tantre. Ciljaju lažne i ometajuće narative kao što je Sičinov scenario, mim ropske vrste, van planetarno kanalisanje itd. Meta su im i pojedinci koji kanališu, individualno.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rang Četvrti

donji torzo i snaga sredine krila

 • Organizacija, komunikacija, prakse unutar partije, potporni sistem deljenja informacija i usluga u partiji

3 Šodaši, Eufonija

poznata i kao Tripurasundari, Sundari, Slatkih Šesnaest, Eufonija, Glamur Devojka, Sarasvati (Hindu)

 • Zaduženi da razvijaju i šire nove forme lepote i estetike, uključujući izgled i stil KVP, kostime, oznake činova itd. Igraju dve uloge, kao tim koji populariše i podučava Gajinu alhemiju “Kako spolja, tako i unutra”, i post-maslovijansku psihologiju. Radi sa lepotom kao oružjem, infiltrira se u muzičku/zabavljačku industriju.

8 Idris

takođe poznata i kao Bagalamuki, Ljubavnica Sudbine, Mojre (Grčka), Demonija

 • Zaduženi misterioznim tehnikama dvojnika, sanjanja zajedno, astralnog ratovanja, napadima daljinskim posmatranjem (telepercepcija) preduzetih od strane parova. Mete su im brak i svi konvencionalni oblici veza među parovima. Bore se za samopotvrđivanje i romantičku individualnost oba pola. Napadaju feminizam.

10 Kamala

poznata i kao Imanja, Kula Devi, Kundalini Devi, Afrodita, Aštarte, Aštarot

 • Zaduženi Kala Tantrom, umetnostima erotike, seks edukacijom, porno izdavaštvom. Ciljaju izdegenerisanu politiku seks edukacije i jednakosti među polovima.

16 “Telepate” (u reviziji)

takođe poznati i kao Kanal 16 u GNE (Gajinom Navigacionom Eksperimentu): telepatska mreža

 • Zaduženi svim zadatcima komunikacija, IT, šifriranja i mrežnog servisiranja za Partiju, stupaju u kontakt sa saveznicima (ne regrutuju). Takođe zaduženi za formalno podučavanje o istorijskoj osnovi ratničke klase, gnosticizmu i sofijanskim Misterijama – drugim rečima, PR, odnos sa javnošću.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rang Peti

sami vrhovi krila i kandže

 • akcija pozadinske garde, otklanjanje, isceljivanje, apotropejska magija

2 Tara

takođe poznata i kao Dolma, Gnevna Zelena Tara, Selektor…

 • Zaduženi očuvanjem i podučavanjem Legende o Gralu i Terme Gajinog Buđenja. Ciljaju lažna i obmanjivačka učenja o Gralu i njegovim Čuvarima. Preduzimaju specijalnu misiju kontriranjem, odgovaranjem na laži o rasnom identitetu, eugenici i multikulturnom rasnom mešanju.

14 Vudasi, Panacea

takođe poznata i kao Higeja (Grčka), Parnašavari (tibetanska Dama Odevena u Lišće), Sača Mama (Amazonija)

 • Zaduženi u bolničkoj diviziji, isceljivanje psihodelicima, eugenika, potragraga za rešenjem svih bolesti. Ciljaju veliku farmaciju, programe vakcinisanja, medicinu adaptiranu da služi kao oružje itd. Jedinstvena komanda moćima Dvoglave-Janus zmije i dodeljju je drugima.

7 Dumavati

takođe poznata i kao Naša Dama od Dima, Čistač, Žena Vrana, Ciganka

 • Zaduženi da tretiraju emocionalna oštećenja, veliku tugu, razdvajanje i gubitke unutar Partije. Ciljaju lažne terapije transformisanja. Daju “tugu i jad” samozvanim isceliteljima i ostalim šarlatanima.

17 Terma Garda

poznata i kao Dutro Lamo, Opasan Zaštitnik, poseban čuvar termi i tertona (tibetanski Budizam)

 • Zaduženi za žestoke sporove sa bilo kim ko pokuša da ometa Termu, koriste apotropejsku magiju, upravljaju pretnjom, prozivaju i posramljuju neprijatelje Partije ili one koji lažno tvrde da joj pripadaju.

Orijentacija

Ova kompilacija daje neke inicijalne putokaze ka zadatcima bandi. Kompletna slika zadataka, oružja i meta ne može nikada biti postignuta ili potpuno i definitivno izražena. Ovi činioci se neprestano razvijaju u definiciju i akciju kako se Partija pojavljuje.

Da bi bili u toku sa ekspanzijom Partije, Kalika ratnici često igraju igru zvanu “Vreme je za KVP Kviz” postavljajući pitanje: Koja banda u Kalika Vojnoj Partiji ima zadatak, recimo da...napada istorijske laži o Holokaustu, ili da sruši industriju ličnih dosijea, ili zaustavi fluoridaciju vode? Svaki put kada se pojavi neki aspekt društvenog zla u umu, možete pitati koja banda preuzima borbu protiv njega. Vremenom, na ovaj način osobenosti 17 bandi mogu biti definisane sa velikom preciznošću.

Kako da znate u kojoj ste bandi smešteni u KVP? Pozicije su samo-dodeljene, ali koji su kriterijumi za odabir bande? Ovi kriterijumi mogu varirati u zavisnosti od strasti, procene i osećaja svrhe svake individue. Budite sigurni u jednu stvar:

Definisanje vaše pozicije u bandama biće definišući događaj u vašem životu.

Ako ne i TAJ definišući događaj.

Postoje dva pristupa za smeštanje u bandu:

Razmotrite vašu najvišu strast u životu, baziranu na onom što smatrate svojom najjačom veštinom ili talentom. Onda se zapitajte kako taj talent može biti primenjen u zaduženjima datim svakoj bandi, sve dok ne pogodite onu koja odgovara. Ili odredite nov zadatak koji odgovara misiji koju vas vaša strast primorava da pratite...Onda, u diskusiji sa članovima Partije možete odrediti kojoj bandi ta misija može biti dodeljena.

Drugi pristup: Pokušajte da suzite sve ono što naj više mrzite u svetskim dešavanjima, a čiji je uzrok očigledna dominacija neprijatelja života. Šta naj dublje mrzite od onoga što vidite da se čini da naudi čovečanstvu? Ovaj pristup, ukoliko možete da fokusirate mržnju, može vas odvesti brže do vašeg mesta u bandama Kalika Vojne Partije, od bilo kog drugog pristupa.