Manifest

Kalika War Party är en planetär snabbinsatsgrupp bestående av frivilliga män och kvinnor som av eget val placerar sig i 17 grupper. Ett gemensamt syfte förenar partiets krigare: att offensivt slå till mot alla slags ondskefulla och korrupta System som strider mot liv, sanning, frihet, skönhet, sundhet, och en anda av ömsesidig hjälp. I detta syfte är Kalika-krigare beredda att vid behov neutralisera eller eliminera de viktigaste aktörerna som kör Systemet på de verkställande nivåerna, samt deras hantlangare och hejdukar. På detta sätt avser KWP att kollapsa Systemet och en gång för alla förhindra dess återhämtning

Verksamheter

Drivna av transpersonell vrede och vägledda av preciserat raseri, väljer KWP-krigare sina strider klokt och utser sina mål med extrem försiktighet. De gör noga åtskillnad mellan lidande som råkar hända i livet – du bryter armen i ett fall, du förlorar ett älskat djur – och lidande som avsiktligt tillfogas för onda, själviska och destruktiva syften. De som orsakar lidande, så ofta med straffrihet och ingen effektiv hantering, befinner sig nu i Kalika War Party's sikte, markerade för eliminering. Tiden för enbart exponering av social ondska, att proklamera invändningar mot förövarna, med krav att de upphör, är över. Det är dags att slå tillbaka och tillintetgöra livets fiender. NU!

KWP söker inte rättvisa: vi kräver hämnd och gottgörelse. Vi försvarar inte bara livet, vi söker seger för liv, skönhet, oskuld, kärlek, glädje, begåvning. Vi kompromissar eller köpslår inte med förövare som orsakar lidande, förödelse och död. Vi kräver inte rättigheter, vi hävdar ansvar att agera enligt vad som är rätt. Framför allt, vi förlåter inte. Räkna med att Kalika-krigare är hänsynslösa när det gäller att eliminera dem som orkestrerar och genomför agendor för social ondska.

KWP's strategier täcker många och olikartade områden där psykopater i maktpositioner och inflytande för krig mot det mänskliga sinnet, mot alla levande arter, och mot Jorden själv. Vår attackplan (Thunderbird Formation) gör det möjligt för KWP att gruppera "specialstyrkor" över många fronter samtidigt. På detta sätt motattackerar Kalika-krigare livets fiender längs de definitiva frontlinjer där mänskligheten ständigt attackeras. Vi anbringar moteld på de exakta positioner som hotar ett sunt och humant sätt att leva på denna planet. Vi använder mot-magi mot gärningsmannaknep för tankekontroll, systematiska bedrägerier, media-lögner, falsk historiebeskrivning, förräderi och trauma-baserad programmering.

Välkommen till KWP: Detta är rätt tillfälle att påbörja din livslegend så att den sträcker sig utöver ditt eget liv, så att du står sida vid sida med andra som en krigare för sanning och frihet i denna värld.

Lösning

Kan det finnas en enda lösning på de divergerande och överväldigande problemen i världen idag? Naturligtvis finns det otaliga särskilda lösningar specifikt för varje situation, men det finns även en övergripande lösning som garanterar framgång för alla andra: definition och gruppering av en krigarklass. Hur kan det komma sig? Det måste vara så. Här är varför:

En lösning som kan garantera alla de andra är absolut nödvändigt eftersom förändring till det bättre i det mänskliga samhället inte kan uppnås enbart genom att göra gott, att främja fred, samarbete, medkänsla, etc. Långt därifrån. Framgång i att skapa en bättre värld beror primärt på att eliminera de som inte tillåter att sann, positiv förändring sker, som hindrar dess naturliga utveckling. De som förstör eller hindrar verkliga ansträngningar mot en bättre värld måste avslöjas, bekämpas och besegras, med våld när så är lämpligt. Varken våldsam opposition eller enbart fredligt oliktänkande kan lösa mänsklighetens nuvarande kris. Lösningen är beroende av en stabil mix av båda, våld balanserat med icke-våld.

Våld har ett dåligt rykte pga. dem som använder det felaktigt, själviskt, omoraliskt – faktiskt vansinnigt! De knäppskallar och sadister som våldför sig på andra insisterar alltid att våld inte är ett godtagbart svar på deras härjningar! Religioner bidrar enormt till denna förvridna vädjan om icke-våld, eftersom religioner har skapats av förövarna för att gynna deras 3D-System bestående av splittring, svek och dominans. Med sitt väl avvägda mått av våld bidrar KWP till en fredlig lösning, homeopatiskt doserad. Denna strategi kan kallas mot-våld: användningen av avsiktligt, riktat våld mot dem som styr med våld och aldrig frivilligt erkänner sin makt. Det attackerande våld som tillämpas av krigare i partiet är moraliskt, mentalt, psykologiskt, materiellt och magiskt — inklusive dödlig utmätning av våld, död genom en dödlig trollformel.

Ett rop på förändring ljuder över hela världen idag. Men mänskligheten har inte friheten att ändra sig. Friheten att förändra måste först vinnas genom en frontal motattack på Systemet och dess agenter. KWP ser hur lösningen för ett bättre liv på jorden uppstår genom många former av icke-våldsam aktivism och söndring – ja, men det begränsar sig till det unika engagemanget av mot-våld. Tillämpningen av våldsam styrka mot dem som använder våld för att skada liv och gör sig skyldiga till social ondska är vår tids heroiska livsuppgift.

I världens tidigare kulturepoker skapades en krigarklass: den Japanska samurajen, Kinas Shaolinmunkar, Aztekernas Örn- och Jaguar-kulter, Afrikas Zulu- och lejon-shamaner, Australiens Maorikrigare, många inhemska Amerikanska indiankrigare, de Vediska forntida Kshatriya och sedan Indiens Sikher, det antika Greklands spartaner, Germaniens ursinniga bärsärkar. Dessutom fanns Kung Arthur-riddarna i Europa. Resterna av några av dessa traditioner finns än i dag.

KWP framstår som ett uppsving och omdaning av den europacentrerade Arthurianska traditionen, som nu sprids över hela världen. Varför och hur det kan komma sig att det Arthurianska krigaridealet nu återkommer, och omskapas till KWP, blir tydligt allteftersom krigarna samlas, känner igen varandra, och utför sina uppdrag.

Övernaturligt

KWP inser att ondska är en social konstruktion som uppstår på grund av mänskliga fel, avund och svek. Ondska är inte en kosmisk kraft utan enbart en lokal mänsklig angelägenhet. Att övervinna ondskan i samhället åligger dem som vågar agera enligt sitt samvete, och som inte förväntar sig att andra gör det åt dem. Bristande samvete sätter samhället på en kurs mot korruption och självförstörelse. Detta existentiella ansvar som innehas av en person i sänder är avgörande för gruppens principer och verksamheter.

Agera som om hela mänskligheten hade sina ögon på dig, och vägleddes av vad du gör.

Jean-Paul Sartre

Icke desto mindre, Kalikakrigare upplever även en övernaturlig och övermänsklig faktor som har betydelse i den pågående världsomspännande kampen. På något sätt, inkräktar en främmande makt på det mänskliga sinnet och blandar sig i mänskliga angelägenheter, för att utnyttja det ondskefulla som görs av människor och förvärrar det utan möjlighet till korrigering. Detta intrång kommer från den Arkontiska faktor som beskrivs i gnostiska skrifter och som påträffades 1945 i Egypten. Kalikakrigare hörsammar gnostikernas enastående insikter, de hedniska mysteriernas intellektuella shamaner, och därför kräver de inte andra eller varierande förklaringar angående det utomjordiska problemet.

Ingen Satan, ingen Lucifer. Dessa väsen är psykotiska hjärnspöken - religiös hjärntvätt. Källan till ondska på jorden är helt och hållet mänsklig, men det onda som människor gör erbjuder en portal för tillträde av utomjordiska rovdjur, Arkonter. Människor skapar sina egna demoner så bra att de egentligen inte behöver intrång från andra världar, men på grund av en kosmisk anomali är Arkonter tillräckligt verkliga. Slaget om det mänskliga sinnet rasar mot både Arkonter och fiktiva, självgenererade demoner som t.ex. Lucifer och Satan. Att inse skillnaden är viktigt för Kalikastrategier.

I förvirringen och rökridåerna av dagens strider, har många människor kommit till tro att livets fiender använder magi för sina avskyvärda syften. Men om sådan skadlig magi existerar – kabbalistisk, satanisk, vadhelst —var finns då mot-magin? KWP agerar enligt särskild tillförsikt, redo att besegra övernaturliga fiender, verkliga eller inbillade, genom att anpassa sig till det sanna övernaturliga, Nagual (skyddsväsen), den Andra-världen. Kalikakrigare kämpar med överlägsen mot-magi mot den förmodade magin hos dem som gör sig skyldiga till social ondska. De åkallar sin hemliga källa till makt, "Jordkraften".

Det övernaturligas roll för att besegra social ondska och eliminera livets fiender är av absolut central betydelse för Kalika War Party's mission. De Arthurianska legenderna förtäljer en andlig uppenbarelse av största betydelse för det Övernaturliga: den heliga Graalen. Riddare som åtog sig det mystiska strävandet att vinna den heliga Graalen var även krigare som skyddade dess mysterium. Temat för den mystiske krigaren definierar den visionära sökvägen för alla medlemmar i gruppen. Andra krigiska traditioner är välkomna att delta, att medföra sina erfarenheter och strategier till stridslinjen.

KWP skyddar Graalen och dess sällskap, vittnen till visdomsgudinnan Sophia's strålande prakt. Kalika's är orädda krigare i många länder och språkområden, som stöds och vägleds av det Övernaturligas verkliga befogenheter. Genom att inrikta sig på kärlek, krig och magi – den trefaldiga Kalika-eden — leder de den mänskliga arten från problem till lösning.

Narrativ

Visdomsgudinnan drömde mänskligheten från det inre av det kosmiska överflödet, Pleroma, och störtade ut ur den kosmiska mittpunkten, och förvandlades till den specifika sfär där vi kunde utvecklas till vad hon föreställer sig. Sophia drömmer den bästa möjliga mänskliga framtiden .

Not in His Image (2006), Kapitel 10, "The Fallen Goddess Scenario"

När jag skriver dessa ord, i November 2014, når kampen för att rädda mänskligheten från predation av sin egen art ett kritiskt skede. Allteftersom krisen fördjupas, blir fler och fler människor övertygade om att resultatet av den pågående striden till stor del beror på kampen kring narrativet. Människor är historieberättande djur. Mening, motiv, syfte, riktning, engagemang – dessa och andra moraliska faktorer, avgörande för människans existens, beror på ett händelseförlopp, en berättelse, som måste preciseras och underhållas. I det mänskliga djurets sinne är kraften i narrativet oöverträfflig och allomfattande.

Visst, men exakt vilket narrativ skulle det vara? Med denna fråga uppdagas en fruktansvärd sanning: vilka narrativ som helst, sanna eller falska, kan driva människor till extrema beteenden i strid mot fakta, och motverka deras egen säkerhet och förstånd. Det vansinniga narrativet driver folk till vansinne. En historisk analys enligt Gnostisk inriktning avslöjar den tilltagande påverkan av ett sinnessjukt narrativ under de senaste 4000 åren: det messianska herrefolk-scenariot. Krigare i KWP fokuserar oavbrutet på ursprunget för detta scenario, och följer dess förlängning fram till dagens händelser. Social ondska skulle vara omöjlig utan det ständiga narrativ som gör att det fortlever, rättfärdigar det, och förser det med uthållig styrka. Att besegra det vansinniga narrativet om frälsning och dess åtföljande intrig, teokrati, är den första segern på vägen att återställa det mänskliga förståndet.

För att en lögn ska dominera, måste alternativet att veta sanningen som kan stå emot den undertryckas. Återigen, den Gnostiska översikten av vår historia avslöjar ett alarmerande faktum: Av alla narrativ som går ut på att förklara ursprunget och meningen med livet på jorden, står ett narrativ ensamt som mål för enastående och hänsynslöst förtryck, förstörelse, och förnekande, och som sträcker sig över många århundraden. Mer våld och svek har använts för att dölja detta scenario från mänskligheten än vad som gjorts mot något annat trossystem eller doktrin, vare sig det är religiöst eller vetenskapligt. Oavsett vad man vet eller inte vet om detta undertryckta narrativ, är den massiva insats man utövat för att förstöra det ett avgörande faktum som alla i hela världen borde få veta.

Den Sophianska drömsynen om de hedniska mysterierna är Sanningen om människans ursprung och syfte som kan motstå alla vansinniga narrativ och skingra vidhängande lögner. Det är endast berättelsen om den levande planeten som ger mening åt liv på Jorden. Hittills har har denna berättelse förbisetts genom antagandet att den materiella planeten var inert, att den endast var en scen för mänsklig verksamhet snarare än den interaktiva domän där den mänskliga förmågan kan ge sig tillkänna och frodas, och utvecklas till sin geniala nivå. I och med återställandet av den heliga myten om Visdomsgudinnan kan den mänskliga arten äntligen uppnå sitt sanna öde: att njuta av en maktdelande pakt med själva planetens livskraft. Mysteriernas Telestic shamanism är den enda tillförlitliga vägen mot detta öde. De som ansluter sig till Kalika War Party införlivar rollerna som krigare och shaman. Detta är den oövervinneliga kamp som nu påvisas av chock-gudinnan Kali's grupperingar.

Biografin för den planetariska djurmodern är ett narrativ som skiljer sig från alla andra, det är sannerligen berättelsen som vägleder arterna. Kalikakrigare älskar och vördar denna historia och kämpar för friheten att lära ut den. På så vis vet de att kampen om narrativet kan vinnas, och kommer att vinnas, en individ i sänder: genom att drömma ditt liv i samklang med Sophia's dröm om dig. När du manifesterar detta tvåfaldiga drömmande i samhället, fokuserar tydligt på ditt uppdrag och din placering i KWP-grupperingarna, då skapar du lösningen på en planetär skala.

Det heliga narrativet lär att Sophia's drömmande är fraktalt: mänskligt liv är utformat så att det gudomliga experimentet på denna planet kan återuppväcka livet för en individ i taget. Globalt sett kan man inte ha en delmängd av lösningen. Sanningen om det jordiska experimentet är inte ett pussel, det är ett hologram. Du kan inte ha en delmängd av vad som är fel på denna planet: du kan endast omfatta hela lösningen och veta din del i den.

Berättelsen om den planetära djurmodern är mänsklighetens heliga födslorätt. Blott och bart denna magnifika myt avslöjar hela lösningen, och du upptäcker din uppgift i den genom att finna din plats i Kalika War Party's avdelningar och grupper.

Den ultimata krigshandlingen är amor fati: att älska det öde du inser när du tar dig an den uppgiften.

Amor fati är mottot för Kalika War Party.

Du ser uppåt när du önskar bli upphöjd. Och jag ser neråt, eftersom jag är exalterad. Vem av er kan samtidigt skratta och bli exalterade? Den som bestiger de högsta bergen skrattar åt alla tragedier - verkliga eller inbillade.

Oberörd, hånfull, upprörande – det är så visdom vill att vi ska vara: hon är en kvinna som aldrig älskar någon annan än en krigare.