Thunderbird Formation

Introduktion

Det följande utgör en glimt av den strategiska mallen för KWP, Thunderbird Formation. Denna mall utgör konceptet för en Krigarklass som sprids över hela planeten från November 2014 och framöver. Dess medlemmar är självutnämnda volontärer från många bakgrunder, länder, etniciteter och med många olika modersmål. De avstår från alla religioner och trosuppfattningar för att engagera sig i Gaia Tantra, guidade och skyddade av chock-gudinnan Kali's övernaturliga krafter. Denna unika grupp av krigare förkroppsligar och tillämpar själva Jordens vrede, den planetariska djurmoderns vrede.

Kali Ma säger, "Antingen samtycker du till min övernaturliga magi, eller så är du ett människovrak."

Vokabulär

Kalika (KAH-lee-kah) betyder "av, från, eller som hör till Kali." Gruppernas namn representerar särskilda infernaliska krafter hos Gaia, "dakinis", "mahavidyas" - övernaturliga häxor som övervakar KWP's handlingar. Deras namn härstammar mestadels från klassisk Sanskrit och kan variera enligt vem som använder dem. Vissa dakinis har namn från flera kulturer, och de kan även ha smeknamn eller namn på husdjur. Gaia-dakinis bestämmer aldrig sina egna namn, men erhåller dessa namn allteftersom människor identifierar dem genom att samarbete med dem. Gaia-dakinis är nära släkt med feer (Celtic), andar (Haitian voudoun), devor (Hindu), och så vidare. Alla dessa är jordiska feminina krafter som verkar samtidigt i underjorden, i luften och i det mänskliga psyket. SC anger den numeriska ordningen för dessa krafter: Shakti Cluster (ett tantriskt livets träd). Precis som "transformers" (formförändrande robotliknande actionfigurer som man ser i TV-spel och marknadsförs som leksaker), är Thunderbird Formation en omvandling av Shakti Cluster med dess 18 komponenter intakta, men grupperade på olika sätt, dynamiskt omkonfigurerade. Thunderbird's öga är nummer 18.

Sektioner och Grupper

Samtliga uppgifter som definierar en sektion, representerar en uppsättning åtgärder som är viktiga för hela KWP-dynamiken: föreställ dig de olika kroppsdelarna för en örn, alla arbetar tillsammans när örnen flyger, landar och slår sitt byte. Det finns ingen hierarki i Thunderbird Formation, inte heller i de kroppsliga funktionerna hos en magnifik rovfågel som örnen. Alla grupper är lateralt arrangerade, funktionella på särskilda sätt och ömsesidigt viktiga för strategier, taktik och operationer i KWP. Hinduisk Tantra ger dessa grupper namnet kula eller kaula. Kula betyder "rumpa, bäcken," men även "klan, tantrisk familjeenhet." Mahanirvana Tantra förkunnar att i slutet av Kali Yuga gör sig befrielsens högsta magi tillkänna och tillämpas uteslutande av dessa klaner, vars medlemmar kallas "kaulas", COW-luhs. På fikonspråk, kan Kali-dyrkare kallas ko-slickande, röv-slickande tantrikas. Att bildligt talat jämföra den Stora Modern med en ko anspelar på en viss mystisk upplevelse: att höra ljudet av den levande planeten som ett lågt stön som kommer upp ur marken, och som låter anmärkningsvärt likt en råmande kossa. Från November 2014 framåt blir detta ljud hörbart för många människor runt om i världen, under förutsättning att de har en naturlig miljö som är tillräckligt tyst för att de ska höra det.

Vapen och Uppdrag

Varje grupp har sina egna vapen, uppdrag och mål. Vapen omfattar taktik och verktyg för gerillakrigföring, intellektuella definitioner såsom mot-våld, begrepp, slagord, insignier, symboler, etc, såväl som konstnärliga, litterära, musikaliska, filmatiska och teatraliska talanger av alla tänkbara slag. Vapen inkluderar även paranormala förmågor, såsom fjärrsyn och telepati, att befinna sig på två platser samtidigt, magiska tekniker, erotiska ritualer, besvärjelser, mudras och tantriska trollformler inklusive dödlig attack eller dödande förtrollning. Grupperna specialiserar sig på att utföra särskilda uppdrag: till exempel att eliminera de hypnotiska effekterna av reklam, attackera GMO-produktion, splittra de etablerade pedofilinätverken.

Mål

När uppdragen definierats kan KWP urskilja specifika mål: banksters, valutahandlare, företagschefer, advokater som försvarar förövarna, pedofiler, teokrater, propagandister som underblåser raskrig, religiösa ideologer, mediabulvaner, och många fler. Det finns ingen brist på mål! Kalika-krigare avgör själv, eller i samråd med andra krigare, huruvida ett mål måste likvideras eller bara neutraliseras. Att uppvisa hot mot mål är en av KWP's åtråvärda metoder, som måste hanteras med fulländad skicklighet. "Uppvisa inget hot som inte kan fullföljas" är en strikt regel bland kalika-krigare.

Kampen mot Terrorism

Endast kunskap om det som är vid liv kan förvisa terror.

Wilhelm Reich, The Function of the Orgasm

KWP är en kontraterror elitstyrka som använder shamansk magi och andra vapen för att attackera alla aspekter av social ondska. Kalika-krigare profilerar dagens terrorism genom dess ursprungliga religiösa historiska ursprung ("Z"-faktorn) och dess nuvarande groteska manifestation i statens bolagspolitik. Kalika-krigare bekämpar många lögner, och prioriterar den största av alla lögner i den moderna världen: “Staten skyddar folket mot terrorism.” De inriktar sig direkt på den brutala sanning som inte längre kan döljas: Staten är den primära källan för terrorism mot alla folk i världen. Att bekämpa terror kräver angrepp mot Staten. Det innebär frontal attack och eliminering av "myndigheterna”.

Judas sade, "Skåda, myndigheterna (arkonter) vistas ovanför oss, så det är de som kommer att härska över oss."

Mästaren svarade, "Det är ni som kommer att härska över dem, men endast när ni befriar världen från avund, accepterar det gudomliga ljuset i ert sinne, och förenas i heliga kärlek (i bröllopskammaren)."

Nag Hammadi Codices, III.V, 49-50

För att fördriva den ultimata terrorn på Jorden, ingår kalika-krigare ett förbund med det som är mest levande, källan till allt liv som vi känner det, Jorden själv. Genom att förklara krig mot psykopater och livets fiender, deklarerar KWP även slutet på en allmänt omhuldad illusion: Att "Jorden är en scen där historien utspelar sig." De tillkännager att Jorden inte är en scen, inte bara en passiv miljö för mänskliga aktiviteter. De följer det Sophianska narrativets lära att: historien endast är en jordisk dröm, en mardröm ur vilken den planetariska djurmodern, Gaia-Sophia, nu börjar vakna upp. Hon vaknar i en klardröm och söker upp de som vill träffa henne "personligen." Den oöverträffade kraften i detta uppvaknande fyller nu människors hjärtan som ett oemotståndligt vågsvall av musik som rör dig till affekt och tårar. Sophia's skönhet bryter sig nu in i det mänskliga sinnet som en tsunami. Att surfa det vågsvallet, "i vågtunneln," är KWP.

17 Grupper i 5 Sektioner

18 Thunderbird's öga

Kalki/Kali avatar: “Rigdun Labro”— Tulpa of Gaia-Sophia

Leder alla sektioner — ledande position

 • Sophia's korrigering, uppenbarelsen av det Eoniska experimentet på jorden, gudomlig vägledning genom interaktiv magi med jorden, the Terma of Gaia's uppvaknande, det gnostiska återupplivandet, Gaian eko-trolldom, Planetary Tantra, Kala Tantra, frigörelse från bedrägeri, terror, och förslavning, trygghet för allt som lever, sexuell-erotisk upplysning, verksam övernaturlig magi, tantrisk animism fri från religiösa och vetenskapliga dogmer, social förnyelse

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sektion Ett

nacke och axlar

 • frontalangrepp på trossystem, tankekontroll och alla religioner

1 Mahakali

kallas även Kali Ma, Durga, Ambika, Makara, 1001 namn…

manliga krigare med kvinnliga lärlingar (*)

 • Har som mål att störta alla religioner (judendom, kristendom, Islam, Buddhism, Hinduism) och patriarkala mansdominerade strukturer. Använder sig av morbido, den maskulina lusten att döda.

9 Matangi

kallas även Erzulie Dantor (Haitian voudoun), White Buffalo Woman (Lakota)…

kvinnliga krigare med manliga lärlingar (*)

 • Har som mål att undervisa övergångsriter (pubertet, äktenskap/parning), bedrägerikonster, avslöja och demolera vilseledande utövning av andlighet, särskilt new age-narcissism och eskapism. Vänder sig mot new age-gurus, alla aspekter av kulturell marxism. Tillägnad undervisning av planetarisk andlig vägledning (vision quest) och bevisa dess unika värde och perspektiv.

13 Kurukulla

kallas även Athena (bågskytt), Mad Marlena, Switch Bitch, Ceridwen (Celtic),

"brokig skara", män och kvinnor i triader (*)

 • Har som mål att bryta alla tabun, gerillakrig mot glamour och reklam, bryta igenom repressiva kulturella normer, attackera anpassning, med upptåg, förlöjligande och satir för att misskreditera kultursnobberi.

OBS: Särskilda protokoll angående sexuellt beteende och kön gäller de tre första grupperna, som förklaras (*). Se mer under Protocool. I alla andra grupper blandas kvinnor och män fritt och slumpmässigt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sektion Två

vingfäste, överkroppen

 • understöd, förstärkning, angrepp på onda och svekfulla infrastrukturer

12 Tantra Mother

kallas även Vajrayogini, Dorje Phagmo, Diamond Sow, Miss Piggy

 • Har som mål att lära ut frigörelse från hyckleri och five-skull crown-initiering. Attackera hemlighetsmakeri överallt, angripa enskild och institutionaliserad pedofili (pedositism).

6 Bhairavi

kallas även Sekmet, Simhamukhi (lejon-hövdad), Balam (svart jaguar), Ixbalanque (Aztec)

 • Har som mål att bekämpa sekretess i alla former, exponera och eliminera psykopater i maktpositioner och inflytande, dödlig attack på krigsförbrytare, vapenhandlare, försvarsindustri-entreprenörer.

KWP's huvudsakliga vapen för eliminering är Kalika's dödliga attack, en rituell avlivningsmetod på avstånd, APA, "i avsaknad av fysisk utövning". Genom att använda denna ritual attackerar Kalika-krigaren utan fysisk kontakt med målet, ingen mellanhand och inga påvisbara vapen som t.ex. en pistol, kniv, sprängämne, etc. Tillämpning av den dödliga attacken är obligatorisk för de fem grupperna i de två översta sektionerna, och frivilligt för alla andra grupper. Alla i KWP kan använda det, men på grund av de fiender vi konfronterar, måste dessa fem frontgrupper använda dödlig attack för att utföra sina uppdrag och eliminera fiender. Andra KWP-medlemmar som väljer bort denna praxis kan delta utan att döda, genom en form av fredlig aggression som t.ex. trots, sabotage, avslöja lögner, spoliera sociala agendor ang. svek och splittring, och så vidare.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sektion Tre

övre delen av bålen och styrande vingar

 • samordning, inre styrka, maktbalans, etik & estetik

15 Visvamata

kallas även Yugen (Japanese “precious grace”), Dike, Themis (Greek), Rita (Hindu), Kuan Yin, the Variegated Mother

 • Har som mål att skydda och sprida narrativet om de Sophianska Mysterierna, förhandsgranska nybörjare i KWP, Gaian etik, interna KWP-spörsmål. Attackera rättsväsendet, förmedla korrekt kunskap om "sedvanerätten" (consential law).

4 Bhudevi

kallas även Bhuvaneshvari, många varianter av “Moder Jord”, Lakshmi (Hindu)

 • Har som mål att bekämpa miljö-förstörare, och att främja ekologi, estetik, material magic med de fyra elementen, etc. Erbjuder säkra miljöer där krigare kan samlas och diskutera.

5 Mirita

kallas även Chinnamasta (själv-halshuggande dakini), Candali, Hotpants

 • Har som mål att bevara och återaktivera forntida system av säsongsbetonad tidrymd, arkaiska kalendrar, megalitiska platser, undervisa lagen om värmeledningsförmåga och andra vetenskaper som avser Gaian biofysik. Återupplivar Wilhelm Reich's arbete, orgon-energi, angriper falska och vilseledande påståenden och bedräglig naturvetenskap.

11 Swan Devi

kallas även Swan Deva, Nairatmya (Buddism), the Storykeeper

 • Har som mål att exklusivt bevara och skydda, värna och sprida narrativet om de Sophianiska Mysterierna och relaterade grandiosa berättelser (master plots) som t.ex. Vajrayana-romantik. Övervakar filmiska projekt som härrör från Planetary Tantra. Attackerar falska och distraherande narrativ som t.ex. Sitchin-scenariot, mänskligheten som slav-ras, utomjordiska kanaliseringar, etc. Attackerar individuella kanaliserare.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sektion Fyra

lägre delen av bålen och vingarnas mellankraft

 • organisation, kommunikation, inre KWP-metoder, sociala nätverk

3 Shodashi

kallas även Tripurasundari, Sundari, Sweet Sixteen, Euphanes, Glamour Girl, Sarasvati (Hindu)

 • Har som mål att utveckla och sprida nya former av skönhet och estetik, inklusive KWP's utseende och stil, uniformer, insignia, etc. Det team som återupplivar och undervisar Gaian alkemi ("som därute, så även inuti.") och post-Maslowsk psykologi. Arbetar med skönhet som vapen, infiltrerar musik-/underhållnings-industrin.

8 Idris

kallas även Bagalamukhi, Mistress of Fate, Moira (Greek), Demonia

 • Avser hemliga tekniker för fördubbling, gemensamt drömmande, astral krigföring, fjärrsyn-attacker som genomförs av par. Attackerar äktenskap och alla konventionella former av par-koppling. Förespråkar självbestämmande och romantisk individualitet för båda könen. Angriper feminism.

10 Kamala

kallas även Iemanja, Kula Devi, Kundalini Devi, Aphrodite, Astarte, Asteroth

 • Har som mål Kala Tantra, erotisk konst, sexualupplysning, pornografi. Attackerar degenererade normer för sexualupplysning och jämställdhet mellan könen.

16 Telepaths

kallas även Channel 16 i GNE: telepatiskt nätverk

 • Hanterar all kommunikation, IT, programmering, meddelanden och nätverkstjänster för KWP, uppsökande verksamhet till vapenbröder (ingen rekrytering). Hanterar även formell undervisning av krigarklassens historiska bakgrund, Gnosticism och de Sophianiska Mysterierna – dvs PR.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sektion Fem

yttre vingspetsar och klor

 • eftertrupp-åtgärder, tillstånd, healing, avvärjande magi

2 Tara

kallas även Dolma, the Wrathful Green Tara, Selector…

 • Har som mål att bevara och undervisa om Graal-legenden och Terma of Gaia uppvaknande. Attackerar oriktiga och vilseledande läror om Graalen och dess Väktare. Åtar sig särskilda uppdrag för att motverka lögner om rastillhörighet, rashygien och mångkulturell rasblandning.

14 Panacea

kallas även Hygeia (Greek), Parnashavari (Tibetan, Leaf-Clad Lady), Sacha Mama (Amazonian)

 • Tilldelas medic division, psykedelisk healing, rashygien, strävan efter en lösning på alla problem. Attackerar läkemedelsbolag, vaccinationsprogram, medicin som ett vapen, etc. Kommenderar på ett unikt sätt den svekfulla ormens makt och förmedlar det till andra.

7 Dhumavati

kallas även Our Lady of Smoke, the Sweeper, Crow Woman, the Gitana

 • Har som mål att behandla emotionella problem, sorg, separation och förlust inom KWP. Attackerar falska omvandlingsterapier. "Beklagar" självutnämnda helare och andra charlataner.

17 Terma Guard

kallas även Dhutro Lhamo, farlig beskyddare, särskilda väktare av termas och tertons (tibetansk Buddhism)

 • Har som mål att bråka med alla som försöker distrahera Terma, använda avvärjande magi, riskkontroll, namnger och skämmer ut KWP's fiender eller de som bedrägligt hävdar att de tillhör KWP.

Översikt

Denna översikt ger dig några inledande uppslag ang. gruppernas uppgifter. En komplett bild över uppgifter, vapen och mål kan aldrig uppnås eller fullständigt och definitivt fastställas. Dessa faktorer expanderar kontinuerligt avseende definition och uppgift allteftersom KWP ger sig tillkänna.

För att hålla jämna steg med KWP's expansion, spelar kalika-krigare ofta ett spel som heter "KWP Quiz Time" genom att fråga: Vilken KWP-grupp har uppdraget... som innebär, att attackera den historiska lögnen om Förintelsen, eller likvidera skivindustrin eller sätta stopp för fluoridering av vatten? Varje gång någon aspekt av social ondska gör sig påmind, kan du fråga vilken grupp som tar sig an kampen mot den. På detta sätt kan de 17 gruppernas specialiteter definieras med stor precision under tidens gång.

Hur tar du reda på din placering i KWP-grupperna? Positionerna är frivilliga, men vilka är kriterierna för att välja en grupp? Dessa kriterier kan variera beroende på passionen, perspektivet och målmedvetenheten hos varje individ. En sak kan du dock räkna med:

Att precisera din position i grupperna kommer att vara en avgörande händelse i ditt liv.

Kanske även DEN avgörande händelsen.

Det finns två sätt att placera dig själv i en grupp:

Begrunda din största passion i livet, baserat på vad du anser vara din starkaste färdighet eller talang. Fråga därefter dig själv hur den talangen skulle kunna tillämpas på de uppdrag som gäller för varje grupp tills du får klart för dig vilken grupp som passar. Eller bestäm dig för ett annat uppdrag som motsvarar det kall din passion driver dig att hörsamma... När du sedan diskuterar med andra KWP-medlemmar kan du avgöra i vilken grupp detta uppdrag kan tilldelas.

Ett annat tillvägagångssätt: Försök ta reda på vad du hatar mest passionerat ang. vad som händer i världen på grund av livets fienders uppenbara övermakt. Vad hatar du djupast när du ser överhetens brott mot mänskligheten? Detta tillvägagångssätt, om du fokuserar hatet, kan snabbare än något annat leda dig till din plats i KWP-grupperna.