Taktik

Introduktion

Det är en regnig dag här i Spanien. Det har hällregnat hela dagen under ett grått molntäcke. Jag har städat huset och pratat med katterna. En dag till synes som alla andra. Men för undertecknad definitivt en isolerad företeelse, unik i hans livstid. Jag anser att KWP skiljer sig från allt jag har undervisat hittills eller från alla projekt jag har engagerat mig i under de senaste 30 åren. GNE var ett bra undervisningsprojekt, riktat till en utvald grupp av studerande. Jag är säker på att det kommer visa sig ha bestående värde för kommande generationer. Det är en arvslott av världsklass för dem som utövar Planetary Tantra och observerar The Terma of Gaia's uppvaknande.

KWP riktar sig till hela världen, för denna och kommande generationer. KWP når utöver alla andra utvalda grupper av studerande. På dagen för KWP's invigning har jag ingen aning om hur denna utmaning kommer att tas emot och spela roll i världen i stort. Men jag är säker på att tidpunkten är rätt, tillfället är väl valt. Dess ursprungliga form är endast en plan för gruppering mot många fronter där livets fiender bedriver sina angrepp mot mänskligheten – men för dem som är beredda att ansluta sig till krigar-klassen innebär det en maning till ett engagemang som är olikt alla andra du har påträffat i detta liv.

För dem som utgör måltavla, de som verkligen bevittnar denna händelse, innebär det något annat: ett budskap om skräck. Tillkännagivandet av KWP är i sig självt ett hotfullt påbud, det ändamålsenliga tillvägagångssättet som engagerar de många grupperingar som konfronterar allehanda motståndare. Tillkännagivande av KWP-webbplatsen som en global tillgång innebär att "kasta handsken", som ett uttryck för en medeltida värld av ridderlighet.

Kalikakrigare, det är dags att agera.

Rädsla är naturligtvis det huvudsakliga vapen som används av psykopater och livets fiender. De använder rädsla som ett av sina mest effektiva vapen för att kontrollera dem de vill dominera, manipulera och förstöra — men kontrollerar livets fiender den rädsla som de själva använder? I detta unika ögonblick i mänsklighetens historia föreslår jag att alla krigare begrundar den kamp vi står inför med följande förslag i åtanke: Att besegra de som använder rädsla som ett verktyg för kontroll beror på hur man styr denna rädslokraft, hur man behärskar denna sataniska rädsla och riktar den mot livets fiender. Du är kallad till denna utmaning: att behärska denna djävul som kallas rädsla så att du inte själv kontrolleras av rädsla, men att du styr den.

Folk påstår att kärlek är lösningen att förändra världen till det bättre. Beträffande att segra i kampen för narrativet, vill jag påstå att rädsla är anledningen till den nuvarande globala krisen, men en rädsla som kontrolleras av dem som älskar livet. Det kommande slaget handlar om kontroll av rädsla. Genom att kontrollera rädslokraften, denna särskilda djävul, kan du besegra de som styr med rädsla. Detta är den dominerande paradoxen för kampen som just nu pågår. Jag ber dig att överväga denna paradox.

Slutligen, för att betona ett dilemma: rädslan att fara och skada drabbar dig själv och de som engagerar sig i Kalika War Party. Att vi själva blir måltavla för myndigheternas angrepp, till exempel. Att vi drar till oss negativ uppmärksamhet. För ett par veckor sedan när jag planerade KWP-webbplatsen, kände jag några rysningar av rädsla angående projektet. Jag bor på en plats i fred och relativ säkerhet, utan störningar: Varför skulle jag dra på mig problem i mitt liv? Sedan försvann rysningarna och jag upplevde återigen den härliga känslan av total oräddhet, varje sann krigares välsignelse.

Det bästa sättet jag kan beskriva situationen är i form av en spel-metafor. Engagemang i KWP kommer sannolikt inte att öka oddsen att du kommer att trakasseras eller skadas av myndigheterna, av skäl som de hittar på eller av ingen anledning alls, men det ökar oddsen att du kan motsätta dig och besegra myndigheterna, och på så sätt eliminera social ondska från ditt eget och många andras liv, otaliga andra. Är det en chans som är värd att ta? Som det ser ut nu, håller myndigheterna alla under kontroll och hot, eller de skulle vilja att du tror de gör så. Att gå med i KWP kommer inte att förvärra situationen, men kan istället förbättra oddsen att befria denna planet från den mänskliga ohyra som sysslar med rädsla, svek och kontroll. KWP är ett stort äventyr, avsett att vinna stort.

Moder Kali säger: Var hänsynslös i egenkärlek.